Projecte

Aquest lloc web té com a objectiu dotar de visibilitat a les línies d'investigació en arqueologia i història que es vinculen a l'estudi la cultura material de les dones alhora que pretén proporcionar recursos actualitzats des de les perspectives feministes a tots els sectors involucrats en la divulgació històrica.

Aquest lloc es defineix, així mateix, com un projecte col·laboratiu entre investigadores i investigadors en aquest àmbit mitjançant una estructura oberta i plurilingüe que pugui anar incorporant, gradualment, noves aportacions gràfiques, textuals, tècniques i bibliogràfiques.

Aquest lloc web va néixer en el marc del projecte de recerca Els treballs de les dones i el llenguatge dels objectes: renovació de les reconstruccions històriques i recuperació de la cultura material femenina com a eines de transmissió de valors (2007-2010), finançat per l'Instituto de la Mujer, i del projecte La història material de les dones: recursos per a la recerca i la divulgació (2010-2011), finançat per l'Institut Català de les Dones.

El 2014, un nou projecte de recerca recull el testimoni, Recursos per a la investigació de l'arqueologia de les dones i del gènere a Espanya, GENDAR HUM – 1904 (2014-2018), finançat per la Junta d'Andalusia. Posteriorment es va constituir la Xarxa Temàtica del Ministeri de Ciència i Innovació Pastwomen. Dones i gènere a les societats prehistòriques i antigues: de la recerca a l'educació RED2018-102526-T, composta per més de 30 investigadores de 15 universitats, centres de recerca i museus espanyols i europeus.

Actualment, l'activitat de Pastwomen es desenvolupa en el marc del projecte: Tecnologies del cos. Investigació, innovació i difusió de la (Pre)Història de les Dones. BodyTales. Projecte d'R+D+I, del Pla Andalús de Recerca, Desenvolupament i Innovació. Modalitat Reptes consolidat. P18-RT-3041 (2020-2022), així com les accions PASTWOMEN: Recursos digitals per a la investigació i la divulgació de la història material de les dones, subvencionades pel programa de 2022 d'Activitats de l'Àmbit Universitari relacionades amb la Igualtat del Institut de les Dones – Ministeri d'Igualtat (34/3ACT/21).

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació