Les dones en...

Paleolític mitjà


Entre 250 000 i 35 000 anys abans del present. És el moment en què apareix Homo neanderthalensis a Europa, la cultura material dels quals és coneguda com a musterià.


Els grups neandertals van habitar a Europa i el Pròxim Orient. La hibridació amb els Homo sapiens sembla establir-se clarament en alguns jaciments europeus, tal com demostren les anàlisis d'ADN, encara que no sembla que es produeixi en tota Europa.

Durant aquest període es generalitza l'ús del foc i s'observa una gran progressió tecnològica en la fabricació d'instruments lítics amb el desenvolupament de noves tècniques de talla que milloren l'eficiència dels útils.

Aquests grups produeixen les primeres manifestacions relacionades amb l'abstracció simbòlica, representacions no figuratives, els primers ornaments així com les primeres evidències d'enterraments.

La caça, la carronya i la recol·lecció de fruits i vegetals són la manera de subsistència bàsica, adaptant-se als diferents territoris en els quals aquests grups habiten a Europa.

L'aplicació d'analítiques diverses sobre les restes humanes permeten un acostament major a la vida quotidiana d'aquestes societats i permeten conèixer aspectes sobre la dieta, les seues xarxes d'intercanvi, els treballs realitzats per cada sexe, etc.

Imatge: Homo neanderthalensis. Il·lustrat per Andrés Marín


INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació