Les dones en...

Neolític Ple


El període anomenat neolític s'associa a un procés més o menys simultani en diferents parts del planeta en què s'inicia la domesticació de plantes i animals i es substitueixen gairebé completament les economies basades en la recol·lecció i la caça per una basada principalment en l'agricultura i la ramaderia. Paral·lelament, els grups humans s'estableixen de forma permanent en poblats o coves i desenvolupen un ventall de noves tecnologies com la producció ceràmica.


Després d'unes fases inicials en què agricultura i la ramaderia és incipient i les comunitats són petites i disperses, es consoliden societats plenament camperoles amb poblats de més entitat amb una organització social més complexa. Aquesta nova fase es coneix com a Neolític Ple i apareix en diferents moments segons els processos que tenen lloc al llarg de la geografia mundial.


Entre el 4500 i el 2500 a.C., al nord-est de la Península Ibèrica, aquest període s'identifica, en general, per l'existència de poblats de major grandària i per un ritual funerari caracteritzat per enterrar els morts en fosses individuals i, ocasionalment, dobles amb ofrenes consistents en objectes molt elaborats o obtinguts per mitjà de xarxes d'intercanvi. Freqüentment, aquestes tombes s'han trobat agrupades formant necròpolis al costat dels mateixos llocs on habitaven.

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació