Les dones en...

Neolític antic


Durant el Neolític Antic observem la creixent complexitat i diversitat que suposen noves formes socials i econòmiques. Aquestes noves formes socials i econòmiques es concreten en la progressiva implantació de l'agricultura i la ramaderia, la nova mirada sobre el territori el qual ara s'intervé i s’humanitza, la gradual sedentarització de les poblacions i les noves manifestacions de la identitat a través dels ornaments i les decoracions.


La investigació sobre aquestes poblacions, de les que encara posseïm un limitat registre arqueològic, ha posat èmfasi en les qüestions relacionades amb les noves produccions agrícoles i ramaderes, deixant de banda altres manifestacions materials i altres tecnologies que es desenvolupen al mateix temps i que només han estat tingudes en compte si es converteixen en indicadors de canvi social o econòmic. A més, la major part de les excavacions s'han produït en coves, de manera que tenim possiblement una subrepresentació de l'hàbitat a l'aire lliure amb les limitacions que això suposa per tal de conèixer altres aspectes de la vida quotidiana d'aquestes poblacions.

Un bon exemple per conèixer les formes de vida d'aquestes comunitats el tenim a la cova del Toro on trobem simultàniament tant restes d'activitats domèstiques, com ara el processat i el consum d'aliments, activitats artesanes i llocs d'estabulació de cabres i ovelles, així com l'ús per a pràctiques funeràries i rituals. Un registre arqueològic que ens permet, a més, parlar d'identitat, creences, aprenentatge o socialització.

Imatges: Vida quotidiana i medi ambient en el Neolític Antic. Cova del Toro (Torcal de l'Antequera, Màlaga). Il·lustrat per Miguel Salvatierra.


Agraïments:

Mª Dolores Camalich Massieu i Dimas Martín Socas. PGI El Neolítico en la comarca de Antequera. Dirección General de Bienes Culturales y Museos. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.

I+D+i HAR2011-29068, HAR 2013-38857 y HAR2016-78197-P. Apoyo a la investigación del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.


INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació