Mapa de recerca

Mapa de recerca

En aquest mapa estan representades investigadores que inclouen en les seves línies d'investigació l'arqueologia feminista i del gènere així com l'estudi de la cultura material de les dones. El propòsit d'aquesta base de dades rau en visualitzar la investigació que es porta a terme des d'aquestes perspectives, en facilitar el contacte entre investigadores i en proporcionar a estudiants i persones interessades la possibilitat de familiaritzar-se amb la recerca sobre la història material de les dones.

Està concebut com una eina col·laborativa tant en el seu ús com en la seva elaboració. Per això, convidem a totes aquelles col·legues que desenvolupen la seva recerca en aquest àmbit a contactar amb nosaltres per a la seva inclusió al mapa o per millorar el seu contingut.

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació