Activitats

Tecnologies quotidianes - Colònies Gregues


La producció de teixits va ser una de les tasques prioritàriament femenines a la ciutat grega. Totes les teles que els membres de la família necessitaven al llarg de la vida, així com les usades en les cases, eren realitzades per les dones de la família. La matèria primera bàsica era la llana, que en molts casos havia de procedir de les ovelles que es criaven a la granja familiar.

El procés de producció de les teles començava amb el tractament de la llana xollada que, després de ser rentada i cardada, era filada per les dones, una tasca tediosa i llarga que podia compaginar amb altres activitats domèstiques. Finalment, es teixien en telers, la ubicació en zones concretes de la casa s'ha documentat a les excavacions arqueològiques, gràcies a la troballa de peses de roba. Un altre objecte estretament lligat a la producció tèxtil era la fusayola que formava part del fus. A Empúries s'han trobat fusaioles i peses de teler en zones domèstiques i, en algunes tombes, com a part de l'aixovar funerari, van aparèixer agulles de bronze que havien d'usar per cosir les teles.

 

Mujeres en el telar vertical y mujer hilando. Ilustración: Francesc Ràfols

Mujeres en el telar vertical y mujer hilando. Ilustración: Francesc Ràfols


Les dones en...

Objectes

Restes arqueològiques

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació