Activitats

Tecnologies quotidianes - Cultura Argàrica


Les evidències amb què comptem sobre l'activitat tèxtil en època argàrica són fragmentàries i escasses i poden ser de dos tipus, evidències directes com restes de teles o llana, i evidències indirectes com els pesos de teler i les estructures a les que s'associen, fragments de fusos, o existència de matèries primeres com les llavors de lli o ovelles. El teixit de la tela es faria presumiblement en telers verticals de peses ja que, en el jaciment de Cerro de la Encina, han aparegut gran quantitat de restes de peces cilíndriques d'argila amb una o dues perforacions. La major part de les vegades aquestes peses apareixen agrupades al costat d'una paret o estructura que sostingués la carcassa de fusta, normalment situades a prop de portes i finestres per aprofitar la llum natural.

No hem d'oblidar un altre tipus de treballs relacionats amb aquesta activitat com són els relacionats amb la cistelleria i la corderia en espart, en diversos jaciments argàrics han aparegut fragments tant d'objectes com de espart sense manufacturar amb el que li procés de preparació de la fibra es realitzava allà mateix. Finalment, i també relacionat amb el treball tèxtil, apareixen els punxons en os o metall, els punxons són un element no només quotidià, sinó també simbòlic ja que apareixen en els aixovars funeraris de les tombes femenines durant tot el període argàric i independentment de la riquesa del restes del parament o de l'edat de la dona inhumada.

Cerámica decorada bronce final. Ilustración de Esperanza Martín e Iñaki Diéguez.jpg

Cerámica decorada bronce final. Ilustración de Esperanza Martín e Iñaki Diéguez.jpg


  • F0000000327_tecnologia_cotidiana_argar.jpg

Les dones en...

Objectes

Restes arqueològiques

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació