Activitats

Cuines i identitats


El menjar i les accions relacionades amb la preparació i el consum dels aliments són una part essencial de la vida humana. Ho són en un sentit biològic, perquè el menjar és una necessitat que cal satisfer cada dia. Però també ho són en un sentit social, perquè a través dels actes quotidians del menjar es teixeixen afectes i emocions, relacions de cooperació i de solidaritat, de desigualtat i de distinció, i es creen i s'expressen sentiments de pertinença relacionats amb el gènere, l'edat, el grup domèstic o familiar, la classe social o la comunitat i, fins i tot, amb el grup de tipus religiós o ètnic. És per això que, els qui preparen i cuinen l'aliment quotidià juguen un paper essencial en el benestar i la continuïtat biològica dels seus grups domèstics però també en la seva vida social i política.

Disposem de nombroses dades textuals i iconogràfiques sobre les comunitats fenícies i púniques en les quals s'exalça el protagonisme de les dones en aquests quefers diaris. Les dones de la casa eren les principals responsables de la preparació de l'aliment quotidià basat principalment en cereals, acompanyats de petites porcions de greix, proteïnes, i també de fruites i altres vegetals. Els cereals es preparaven en forma de gatxes, uns guisats que eren el menjar bàsic dels grups humils, o es panificaven en forns de pa similars als que s'utilitzen actualment en àrees del Proper Orient i del nord d'Àfrica per a la cocció tradicional del pa sense llevat.

La transmissió dels modus de preparació dels aliments, els sabers i les tècniques culinàries, estava principalment a mans de les dones, i es transmetia en els espais quotidians. En la majoria de les cases dels assentaments fenicis s'han documentat instal·lacions i equips de cuina d'orígens molt diversos. Aquesta diversitat suggereix que aquestes comunitats eren entorns multiculturals on les dones procedents de diverses àrees transmeteren les seves maneres de preparar i cuinar els aliments.

Imatge: Preparació de pa sense llevat en forn Tanur. Il·lustrat per ªRU-MOR


Preparación de pan ácimo en horno Tanur. Ilustrado por ªRU-MOR

Preparación de pan ácimo en horno Tanur. Ilustrado por ªRU-MOR


Objectes

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació