Activitats

La vida en coves i abrics


Els llocs d'habitació millor documentats dels grups neandertals són coves i abrics, encara que també hi ha evidències d'assentaments a l'aire lliure que han deixat un registre material pitjor conservat. En aquests espais es realitzen les activitats de manteniment diàries, necessàries per al manteniment del grup com són el processament de les preses o la fabricació  d'útils. 

Les estratègies d'ocupació de l'espai durant el Paleolític Mitjà serveixen per a entendre l'organització, les capacitats, les maneres d'actuació i l'estratègies de socialització dels grups neandertals.

Els espais d'ús quotidià s'articulen entorn de les llars que funcionen com a centre de les diferents activitats ja siga de talla de la pedra per a la fabricació d'útils, de processament dels aliments, etc. L'articulació de l'espai difereix d'uns jaciments a uns altres, però ja en aquest moment es documenten estratègies d'ocupació de l'espai complexes que suggereixen l'existència d'un comportament social dels grups neandertals també prou complex.

L'estudi dels espais domèstics permet entendre la dinàmica quotidiana d'ocupació  i d'ací deriva la compressió del comportament social dels grups. La identificació de diferents espais en jaciments del paleolític mitjà assenyala una conducta d'una complexitat similar al dels grups humans anatòmicament moderns. 

Imatges: Vista de Cova Negra (Xàtiva, València). © Ángel Velasco y Excavació de Cova Negra (Xàtiva, València). © Ángel Velasco.

Paleolítico Medio. Espacios de vida.  Excavación de Cova Negra (Xátiva, Valencia). © Ángel Velasco

Paleolítico Medio. Espacios de vida. Excavación de Cova Negra (Xátiva, Valencia). © Ángel Velasco


  • F0000000635_espacios_vida_pm_cova_negra.jpg

Les dones en...

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació