Activitats

Espais de vida - Societat Ibèrica


A l'interior dels habitatges es realitzarien la major part de les activitats de la vida diària. Allà trobem els llocs de descans, emmagatzematge, consum i de treball. Solen disposar de patis a l'entrada o al fons, distribuïdors de la resta d'estades, en els quals es realitzen moltes de les activitats de manteniment i on es conviu amb animals domèstics. En l'organització de l'espai domèstic tenen un paper important les llars, ubicades al centre de l'habitació o en les zones laterals, aquests no només proporcionarien llum i calor, sinó que també permetien cuinar els aliments, com es faria en alguns dels forns documentats. A les zones de magatzem o rebost, trobem bancs situats al llarg de les parets laterals o al fons de l'estada, on es col·locaven els diversos recipients i estris utilitzats.

La base de l'alimentació seran els cereals. L'aparició dels molins rotatoris va suposar un important avenç tecnològic que permetia moldre més quantitat de gra en menys temps. S'ha documentat el consum de lleguminoses amb alt valor nutritiu, derivats de la llet (presència de formatgeres) i mel (bresques de ceràmica).

Reconstrucción de viviendas de un oppidum Ibérico. En el interior se realizan numerosas actividades. Ilustración: Miguel Salvatierra.

Reconstrucción de viviendas de un oppidum Ibérico. En el interior se realizan numerosas actividades. Ilustración: Miguel Salvatierra.


Les dones en...

Objectes

Restes arqueològiques

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació