Activitats

El treball productiu en àmbits domèstics


En els assentaments fenicis i púnics les activitats productives es desenvoluparen tot sovint en espais residencials. No existia una separació estricta entre l'àmbit públic i el privat. Les tasques productives i els treballs destinats a la cura del grup domèstic es realitzaven en els mateixos espais.

L'arqueologia ha posat de manifest que, en l'interior d'algunes cases o espais annexes es processaven productes agrícoles, es produïen fils i teixits, i es realitzaven diverses manufactures com ara ceràmiques, objectes de ferro i productes metàl·lics. El volum de deixalles de producció, eines i instal·lacions de treball presents en algunes cases indica que aquestes produccions domèstiques es dirigien en gran mesura a la venda o a l'intercanvi.

Al mateix temps, els grups domèstics intervenien de forma molt activa en altres activitats econòmiques com el comerç. En algunes cases les evidències arqueològiques assenyalen la implicació de grups domèstics en xarxes i relacions de tipus comercial: es tracta de petites peses utilitzades en el pagament de transaccions comercials o d'impressions de segells en argila que havien estat adherides a documents de papir.

Els grups domèstics d'aquestes comunitats tingueren un paper molt rellevant en les seves economies i les seves cases foren un dels escenaris principals de les activitats de tipus productiu i comercial. La disposició espacial d'evidències en zones residencials indica el domini d'economies domèstiques de caràcter col·laboratiu en les quals tots els membres del grup familiar -homes, dones, joves, ancians i ancianes, nens i nenes- participaven en el procés productiu o en alguna de les seves fases. El benestar de la família depenia del treball del grup. L'absència de segregació d'activitats productives i de manteniment permetia realitzar aquestes tasques de manera simultània i en facilitava la transmissió i l'aprenentatge dins del grup familiar.

Imatge: Producció ceràmica. Activitat productiva desenvolupada per les famílies a les cases. Il·lustrat per ªRU-MOR

Producción cerámica. Actividad productiva desarrollada por las familias en las casas. Ilustrado por ªRU-MOR

Producción cerámica. Actividad productiva desarrollada por las familias en las casas. Ilustrado por ªRU-MOR


INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació