Activitats

La cura de les persones - Colònies gregues


L'actiu paper de les dones en els funerals i, especialment en la cura dels morts i de les tombes, formava part dels deures de cura dels membres de la família que es consideraven pròpies de les dones a les ciutats gregues. La mort representava una fase de transició en la vida d'una família en la qual les dones, a les quals corresponien les tasques bàsiques de manteniment del grup, eren protagonistes de diverses activitats rituals.

A través del lament fúnebre s'acomiadava a la persona difunta i ja que els homes havien de mostrar un ferri control de les emocions, les dones s'encarregaven d'expressar el dolor de la família davant la pèrdua. La implicació femenina en el tractament de la mort es perllongava durant anys en les visites posteriors als cementiris. Les dones es preocupaven d'adornar les tombes amb garlandes o cintes i de mantenir-les com a símbol de la relació entre els membres vius i morts de la unitat familiar. Les activitats femenines lligades al funeral i la tomba eren part del protagonisme que les dones assumien en les pràctiques rituals que assenyalaven moments concrets del cicle de la vida de la família.

Mujeres visitando el cementerio y arreglando las tumbas de los difuntos con flores, guirnaldas y esencias. Ilustración: Francesc Ràfols

Mujeres visitando el cementerio y arreglando las tumbas de los difuntos con flores, guirnaldas y esencias. Ilustración: Francesc Ràfols


Les dones en...

Objectes

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació