Activitats

  • Past Women
  • Activitats
  • L'ús d'objectes màgics en rituals relacionats amb les pràctiques de cura de les persones

L'ús d'objectes màgics en rituals relacionats amb les pràctiques de cura de les persones


La cura de la família i de la llar era una de les principals preocupacions de la gent fenícia i púnica. Consideraven que les malalties, les males collites i altres mals que afectaven a les persones de la casa i als seus bens estaven provocats per agents demoníacs i mals esperits. Per això, la vida domèstica estava impregnada de pràctiques rituals i objectes màgics destinats a protegir les persones i les llars on vivien.

La informació textual i arqueològica de què es disposa suggereix que moltes d'aquestes accions rituals es durien a terme per les dones. Elles eren les dipositàries dels coneixements necessaris per a l'execució d'aquests rituals i els transmetien a d'altres dones, principalment dins la família. D'entre aquestes pràctiques de cura i protecció, destaquen les lletanies i pregàries que recitaven, per exemple, durant els parts; la preparació de remeis medicinals, els beuratges o aliments especials que oferien a les persones malaltes; i les ofrenes a les divinitats per assegurar les collites, per garantir la vida sexual o l'embaràs.

En l'execució d'aquestes pràctiques s'utilitzaven sobretot objectes quotidians, però de vegades es requeria d'objectes especials als quals s'atribuïen poders màgics pel material amb què estaven fets, per la història de l'objecte o per les imatges que representaven o portaven. Entre els objectes màgics utilitzats per a la cura dels membres de la família destaquen joies com braçalets, penjolls i arets que eren utilitzats per a protegir a les persones de les malalties i els mals esperits. En les iconografies i en els espais funeraris, aquests objectes, utilitzats com a amulets, es troben preferentment associats a infants i dones.

Imatge: Amulet de protecció de la infància. Il·lustrat per ªRU-MOR


Amuletos de protección en la infancia. Ilustrado por ªRU-MOR

Amuletos de protección en la infancia. Ilustrado por ªRU-MOR


Objectes

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació