Activitats

Construir la comunitat - Societat Ibèrica


Dins les pràctiques sociales de la cultura ibèrica els rituales sagrats formaven part fonamental per a la creació i el manteniment de la identitat del grup així com per marcar les diferències socials, de gènere i d'edat dins la comunitat.

Han estat moltes les classificacions i tipologies elaborades sobre els assentaments ibèrics de caràcter sacre en funció de múltiples variables (la localització, els ritus practicats, les deïtats, públics o privats, etc.), Però cal assenyalar que, independentment de qualsevol de aquestes categoritzacions , les pràctiques cultuals porten implícites la creació de xarxes socials i relacions interpersonals que generen una vida en comunitat. Podem conèixer les pràctiques rituales a partir dels diferents tipus d'espais sacres i els seus conjunts dret a vot. Consisteixen en dedicacions dirigides a una divinitat, femenina en la majoria dels cases, la qual proporciona protecció i cura a les / els fidels de diferent sexe, edat i nivell social. Es practicaven diferents tipus de ritus, sent els associats amb la fertilitat i fecunditat els més abundants,

Els santuaris territorials no tenien com a únic objectiu les activitats religioses, ja que el control visual i dels principals camins va ser una de les seves funcions prioràries que sobrepassen el sentit religiós en esdevenir estratègies polítiques per al control territorial.


Ritos de paso

En las comunidades iberas el paso de la niñez a la edad adulta es una etapa marcada ritualmente. El corte del cabello, la ofrenda del mismo y la adopción de un nuevo peinado y atuendo, fija el momento de acceso a la edad adulta.  Tras este paso las mujeres se   mostrarían veladas, con tocados altos, propios de las mujeres adultas de clase aristocrática. 

Rito de paso de niña ibera. Ilustración de Esperanza Martín e Iñaki Diéguez.jpg

Rito de paso de niña ibera. Ilustración de Esperanza Martín e Iñaki Diéguez.jpg


  • F0000000319_construir_comunidad_iber_1.jpg
  • F0000000320_construir_comunidad_iber_2.jpg
  • F0000000854_mujer_de_rango_con_joyas._ilustracion_de_esperanza_martin_e_inaki_dieguez.jpg
  • F0000001050_peregrinaciones_iberas_a_santuarios_santuario_haza_del_rayo_sabiote_jaen_ilustrado_por_inaki_dieguez.jpg

Les dones en...

Objectes

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació