Activitats

Construir la comunitat - Cultura Argàrica


A les comunitats argáricas, com a qualsevol altra societat, existien múltiples  pràctiques rituals que servien per mantenir les relacions i les formes d'identitat; aquestes pràctiques tenen la seva màxima expressió arqueològica en el ritual funerari. El ritual d'enterrament argàric consistia en la inhumació dins del poblat, sota el terra de les cases, de sepultures individuals, dobles i alguna vegada triples en cistes, fosses, urnes i covetes artificials. Al jaciment de Cerro de la Encina, a la província de Granada, aquestes últimes són les més comunes. Els cossos apareixen sempre en posició fetal i amb força freqüència les dones apareixen enterrades sobre el seu costat dret mentre els homes apareixen del costat esquerre.

Aquests enterraments inclouen la deposició d'aixovars funeraris la varietat qualitativa i quantitativa dels quals ha estat usada per establir diferents accessos a la riquesa i, en conseqüència, mostren una societat fortament jerarquitzada. Els elements d'aixovar que poden aparèixer en les tombes van des atuells ceràmics, estris de metall, elements d'adorn com braçalets, anells, comptes de collar o anells en diferents matèries primeres fins a ofrenes càrniques, que ens permeten apropar-nos a la identitat social d'aquestes poblacions. L'estudi de les restes òssies a través de l'antropologia i les anàlisis químiques, a més del sexe i l'edat, ens informen de l'estat de salut, la dieta o l'esforç muscular de les persones inhumades. 

Ajuar femenino de la tumba de la Almoloya, Murcia. Ilustración de Esperanza Martín e Iñaki Diéguez.jpg

Ajuar femenino de la tumba de la Almoloya, Murcia. Ilustración de Esperanza Martín e Iñaki Diéguez.jpg


  • F0000000317_construir_comunidad_argar.jpg

Les dones en...

Objectes

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació